بـرتـری هـای داخـل شـهـرک

وسایل ورزشی بزرگسالان به منظور ایجاد فضایی در محیطی بدون آلودگی و با صدای طبیعت ایجاد شده تا بتواند اثر بسیار عالی بر تندرستی ساکنین داشته باشد.

فضای بازی کودکان که در شهرک تعبیه شده است جهت نصب وسایل بازی کودکان از قبیل تاب سرسره و… بسیار مناسب بوده و بسیار مورد توجه کودکان میباشد.

فضای ایجاد پارک تعبیه شده در نقشه که امکان کاشت درخت ها و گل های زیبا را ایجاد کرده و باعث ایجاد مسرت و شادی همگان میشود.

فضای سبز درون شهرک که در بلوارها و در بین قطعات در فضاهای عمومی تعبیه شده است تا  حس زیبایی بهاری و پاییزی را برای ما به ارمغان آورد.

خیابان کشی و جدول بندی شهرک که با هدف ایجاد فضای مناسب برای رفت و آمد و آسایش کلیه ساکنین طراحی شده است.

دو ورودی مجزا که باعث کاهش حجم ترافیک رفت و آمد از هر درب ورودی میگردد.