شـنـاسـنـامـه شـهـرک

 نام : شهرک ندای دریای ۲IMAG2290_1

 تعداد قطعات: ۷۱ قطعه

 متراژ قطعات : ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ متری

 تعداد ورودی : ۲ دروازه

 توضیحات: تمامی قطعات دارای پروانه ساختمان براساس نقشه ذیل می باشند. IMAG2291_1

 پتانسیل ها : امکان ایجاد پارک, زمین بازی کودکان و وسایل ورزشی بزرگسالان و امکانات دیگر

 شهرک های قبلی : شهرک ساحلی ندای دریا

 مساحت کل : ۴۲ هزار متر

 موقعیت : گیلان, چاف

*نکته : مجموعه ما همچنین در امور انجام مراحل طراحی نقشه و پیمانکاری ساخت توانمند بوده و آماده همکاری میباشد.